Eredienste

 

Eredienstye   

09:00

Tradisionele diens in die kerk

Familiediens in die saal

Doopbediening

Elke eerste Sondag van die maand

Jeugbybelskool

Direk na eredienste